อันดับ10 : australian cattle

อันดับ9 : rottweiler

อันดับ8 : papillon


อันดับ7 : Labrador Retriever

อันดับ6 : Shetland Sheepdog

อันดับ5 : doberman pinscher

อันดับ4 : golden retriever

อันดับ3 : german shepherd

อันดับ2 : poodle

อันดับ1 : border collie


ที่มาท็อปเทนไทยแลนด์

Comment

Comment:

Tweet